SAVa-projektet

SAVa (Studies of Atherosclerosis in Vastmanland) är ett paraplyprojekt för två forskningsstudier som påbörjade inklusion av patienter år 2005 vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus Västerås. Den ena studien inkluderade patienter med akut hjärtinfarkt (VaMIS) och den andra, patienter med perifer artärsjukdom (PADVa). Gemensamt för de båda studierna inkluderades också kontrollpersoner från den allmänna befolkningen.

Sammantaget har 2315 försökspersoner genomgått en extensiv undersökning i detta projekt.

Det övergripande syftet med SAVa-projektet är att öka kunskapen om olika aspekter av åderförkalkningssjukdomar.